Integritetsfrågorna i SDUs Europamanifest

Även SDU presenterade igår ett valmanifest inför EP-valet, ett eget, skilt från moderpartiets, och benämnt Europamanifest. Tyvärr återfinns i det inga av de insikter om Europa som Anton Stigermark och Gustav Kasselstrand uttryckte i sin utmärkta debattartikel. Sannolikt har dessa ännu inte hunnit förankras i förbundet, och valmanifestet måste ju rimligen ha färdigställts innan artikeln publicerades i torsdags.

I ett avseende markerar det emellertid ett avgörande framsteg, nämligen när det gäller integritetsfrågorna. Dessa är ju tyvärr oskiljaktiga från Europa- eller snarare EU-frågan idag, och ställnigstaganden i dem har därför sin självklara plats i detta manifest. Det exceptionellt klarsynta avsnittet måste citeras i dess helhet:

SDU ser med oro på de tendenser till ett övervakningssamhälle som växer fram. Vissa lagar har tillkommit nationellt, medan andra har kommit från EU. EU har de senaste åren satsat allt mer på övervakning. Stockholmsprogrammet, som antagits av EU, innebär att europeisk integritetslagstiftning ska harmoniseras med den amerikanska, vilket vi anser vara fel eftersom USA har betydligt sämre integritetsskydd än Europa, framför allt efter den antiterroristlagstiftning som arbetats fram under 2000-talet.

Nu finns röster i EU som höjs för att ytterligare stärka befogenheterna för EU:s underrättelsemyndighet SitCen till år 2020, och göra det till en fullfjädrad underrättelsetjänst. EU anser det problematiskt att underrättelseverksamhet ligger på medlemsstaternas eget ansvar och vill själva ta kontrollen över detta område. Dessutom har EU satsat hundratals miljoner på projektet INDECT (Intelligent Monitoring for Threat Detection) vars syfte är att analysera ”onormalt beteende” hos medborgare genom ansiktsidentifiering vid kameraövervakning och beteendeanalys på internet.

IPRED är en EU-lag som har tvingats på oss vilken ger inte bara polis och rättsväsende, utan nu även upphovsrättsinnehavaren, rätt att kräva ut fildelares IP-adresser och personuppgifter. Denna information kan sedan användas för att upphovsrättsinnehavaren eller dennes skivbolag ska kunna skicka ut kravbrev om att betala tusentals kronor, och om inte detta betalas ska fildelaren dras inför domstol och riskera att betala hundratusentals vid fällande dom. Det är en form av utpressning vi anser oacceptabel, och det är vanliga ungdomar som kan hamna i skottgluggen.

Datalagringsdirektivet är en annan EU-lag som gör att uppgifter sparas om vem du kommunicerar med, när, hur och från vilken plats. När Sverige förhalade datalagringsdirektivet bötfällde EU svenska folket på 3 miljoner euro. EU-domstolen har nyligen ogiltigförklarat hela datalagringsdirektivet, vilket är positivt. Nu finns ändå risken att svenska politiker väljer att behålla lagstiftningen nationellt. Det anser SDU vara oacceptabelt.  Tendensen är tydlig i EU, att allt fler förändringar görs för att lättare kunna övervaka medborgarna. Vi anser att lagstiftningen har gått för långt och att risken att informationen missbrukas är uppenbar. Brottslingar ska övervakas och sättas dit, men det innebär inte att vanliga medborgare ska behöva ge upp sin integritet och sina privatliv.

SDU vill

– vara den tydligaste rösten mot det framväxande övervakningssamhället
– riva upp integritetskränkande lagar som IPRED och datalagringsdirektivet
– stoppa alla planer på en gemensam EU-underrättelsetjänst

Jag var inte medveten om att ungdomsförbundet nått så långt i sin förståelse av problematiken på detta område, och att det tagit så klar ställning. Det är mycket glädjande. Även här visar de nu alltså vägen för moderpartiet, samtidigt som en öppning i dessa frågor även hos det senare kan skönjas genom Christoffer Dulnys och Pavel Gamovs vid landsdagarna i höstas framlagda motion och partistyrelsens svar på den.

Har moderpartiet ändrat sig åtminstone i frågan om datalagringsdirektivet, efter EU-domstolens ogiltigförklarande? Om inte, vilka bevekelsegrunder förklarar att man kvarhåller den gamla impopulära ståndpunkten? Av vilka skäl tvekar man överhuvudtaget att ompröva sin inställning i integritets- och övervakningsfrågorna, efter förra årets oerhörda debatt om Snowdens avslöjanden och deras enorma internationella konsekvenser? Ser man inte för vilka syften och i vilka ideologiska intressens tjänst övervakningen, utöver brottsbekämpningen, kan komma att användas?

Starkare röster än i SD mot den framväxande, i hög grad med USA samordnade EU-totalitarismen finns inte bara i Piratpartiet utan i flera av sjuklöverpartierna, och det är en skandal. Men nu framträder plötsligt hela ungdomsförbundet som en sådan röst, kraftfull och fullständigt otvetydig.

SDU räddar SD, ser det ut som. Och SDU är ju SDs framtid. Moderpartiet bör, föreslår jag, omedelbart och oavkortat infoga både Stigermarks och Kasselstrands formuleringar om Europa och hela ungdomsförbundets formuleringar om integritetsfrågorna i sitt valmanifest, och så snart som möjligt även i sitt principprogram.

Öppning i integritetsfrågorna?

EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet efter bordläggningen

Stoppa datalagringsdirektivet!

Problemet med datalagringsdirektivet

0 Responses to “Integritetsfrågorna i SDUs Europamanifest”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Jan Olof Bengtsson on Vad wokeismen är
Jan Olof Bengtsson on Vad wokeismen är
Kristo Ivanov on Vad wokeismen är
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Jan Olof Bengtsson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi